⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

س.آ »رقیق کننده خون
💊آتورواستاتین»چربی خون
💊آتنولول»فشارخون
💊آزیترومایسین»آنتی بیوتیک
💊آسیکلوویر»ضدویروس
💊آکاربوز»قند خون
💊آلبندازول»ضد انگل
💊آلپرازولام»اعصاب
💊آلوپورینول»نقرس
💊آمانتادین»ضدویروس
💊آمپی سیلین»آنتی بیوتیک
💊آملودیپین»فشار خون
💊آموکسی سیلین»آنتی بیوتیک
💊آمی تریپتیلین»اعصاب
💊امینوفیلین»گشادکننده برونش
💊آمیودارون»ضد آریتمی قلبی
💊آمیکاسین»آنتی بیوتیک
💊آنتوم»چربی خون
💊ٱ.ر.س»اسهال
💊إچ دی»ضدبارداری
💊ارگوتامین»میگرن
💊اریترومایسین»آنتی بیوتیک
💊إزیتمایب»چربی خون
💊اسپیرونولاکتون»فشارخون
💊استازولامید»فشار
💊ٱفلوکساسین»آنتی بیوتیک
💊ٱگزازپام»اعصاب
💊اکسپکتورانت»خلط آور
💊ٱکسی بوتینین»مجاری ادرار
💊الانزاپین»اعصاب
💊انالاپریل»فشار
💊اندانسترون»ضد تهوع
💊ایبوپروفن»مسکن
💊ایندومتاسین»مسکن
💊بکمپلکس»ویتامین
💊باکلوفن»شل کننده
💊بتامتازون»ضدالتهاب
💊بتاهیستین»سرگیجه
💊برم هگزین»خلط آور
💊بلادونا پی بی»گوارشی
💊بوسپیرون»اعصاب
💊بیزاکودیل»ملین
💊بکلومتازون»ضدالتهاب
💊پانکراتین»معده
💊پرازوسین»فشارخون
💊پردنیزولون»ضدالتهاب
💊پرفنازین»اعصاب
💊پرمترین»شپش و گال
💊پروپرانولول»فشار و تپش قلب
💊پرومتازین»آلرژی
💊پسودوافدرین»ضداحتقان
💊پلانتاژل»اسهال
💊پیروکسیکام»مسکن
💊پیراستام»اعصاب و محرک مغز
💊پریمیدون»تشنج .
💊تامسولوسین»پروستات
💊تاموکسیفن»هورمونی
💊تتراسایکلین»آنتی بیوتیک
💊تتراکایین»بیحس کننده موضعی
💊ترازودون»اعصاب
💊ترازوسین»فشارخون
💊ترامادول»مسکن
💊ترانزامیک اسید»ضدانعقاد
💊تری فلوپرازین»اعصاب
💊تریامیسنولون»ضدالتهاب
💊تریپل سولفا»آنتی بیوتیک
💊تری هگزیفنیدیل»اعصاب
💊تریامترن اچ»فشارخون
💊تستوسترون»هورمونی
💊توپیرامات»اعصاب
💊توسیان»ضدسرفه
💊تولمتین»مسکن
💊تیمولول»بتابلاکر
💊تیکلوپیدین»پلاکت
💊جم فیبروزیل»چربی خون
💊جنتامایسن»آنتی بیوتیک
💊جینسینگ»تقویتی
💊داکسی سایکلین»آنتی بیوتیک
💊دانازول»هورمونی
💊دایجستیو»معده
💊دایمتیکون»معده
💊دکسپانتونول»آنالوگ ویتامین ب
💊دکسترومتروفان»ضد سرفه
💊دگزامتازون»ضدالتهاب
💊دورزولامید»کاهش فشار داخل چشم
💊دوکسپین»اعصاب
💊دونپزیل»آلزایمر
💊دی پیریدامول»فشارخون
💊دی سیکلومین» ضداسپاسم
💊دیازپام»اعصاب
💊دیفن هیدرامین»انتی هیستامین
💊دیفنوکسیلات»ضداسهال
💊دیلتیازیم»فشارخون
💊دیکلوفناک»مسکن
💊دیمن هیدرینات»آنتی هیستامین
💊رالوکسیفن»هورمونی
💊رانیتیدین»معده
💊ریتالین»بیش فعالی
💊ریسپریدون»اعصاب
💊زینک اکسید»سوختگی
💊سالبوتامول»ریه
💊سایمتیدین»معده
💊سیتریزین»آلرژی
💊سرترالین»اعصاب
💊نسفالکسین»آنتی بیوتیک
💊سفازولین»آنتی بیوتیک
💊سفتریاکسون»آنتی بیوتیک
💊سفکسیم»آنتی بیوتیک
💊سلکوکسیب»مسکن
💊سنکل»کلیه
💊سولفاسالازین»ضدالتهاب گوارشی
💊سوماتریپتان»میگرن
💊سولفاستامید»انتی بیوتیک
💊سیپروفلوکساسین»آنتی بیوتیک
💊سیپروهپتادین»آلرژی -اشتها آور
💊سیتالوپرام»اعصاب
💊سیمواستاتین»چربی خون
💊سیناریزین»سرگیجه
💊فاموتیدین»معده
💊فروس سولفات»قرص آهن
💊فرفولیک»آهن+فولیک اسید
💊فلوسینولون»ضدالتهاب
💊فلوتیکازون»آسم
💊فلورازپام»اعصاب
💊فلوکستین»اعصاب
💊فلووکسامین»اعصاب
💊فنازوپریدین»ضددرد مجاری ادرار
💊فنوباربیتال»اعصاب
💊فورزماید»فشارخون
💊فنی تویین»اعصاب
💊فنیل افرین»ضد احتقان بینی
💊فیناستراید»پروستات -ریزش مو
💊کاپتوپریل»فشار
💊کاربامازپین»اعصاب
💊کارمینت»نفخ
💊کارودیول»فشار
💊کالامین دی»ضدخارش و التهاب
💊کالاندولا»ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست
💊کتوتیفن»آنتی هیستامین
💊کتوکونازول»ضدقارچ
💊کروتامیتون»گال و خارش
💊کلاریترومایسین»آنتی بیوتیک
💊کلرامفنیکل»آنتی بیوتیک
💊کلرفنیرامین»انتی هیستامین
💊پکلردیازپوکساید»اعصاب
💊کلسیم د»ویتامین
💊کلشی سین»نقرس
💊کلماستین»آنتی هیستامین
💊کلوگزاسیلین»آنتی بلوکر
💊کلونازپام»اعصاب
💊کلومیفن»هورمونی
💊کلیدینیوم سی»معده
💊کلیندامایسین»آنتی بیوتیک
💊کوتریموکسازول»آنتی بیوتیک
💊کوآموکسی کلاو»آنتی بیوتیک
💊گاباپنتین»مسکن دردهای عصبی
💊گایافنزین»خلط آور
💊گلی بن کلامید»قند خون
💊گلیکلازید»قند خون
💊لاکتولوز»ملین
💊پلوراتادین»آنتی هیستامین
💊لورازپام»اعصاب
💊لوزارتان»فشار
💊لووتیروکسین»کم کاری تیرویید
💊لوودوپا»اعصاب
💊لیتیوم کربنات»اعصاب
💊ماپروتیلین»اعصاب
💊مبندازول»ضدانگل
💊مترونیدازول»آنتی بیوتیک

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *