نویسنده: صهیب نادرپور

تیم های “یاریزانان به هیز”و”کوردیا” فاتح نخستین دوره از مسابقات جام رمضان ژیمناستیک بانه شدند!

تیم های “یاریزانان به هیز”و”کوردیا” فاتح نخستین دوره از مسابقات جام رمضان ژیمناستیک بانه شدند مسابقات جام رمضان ژیمناستیک با…