محلات: کمربندی ۲، مولوی، آربابا، بروژه کهنه، سپیده، حمزه‌آباد، روحانیون، بنی‌رزان و…

مرحله ششم-نوبت اول

شهرداری بانه در نظر دارد با عنایت به مجوز شماره ۹ تاریخ ۵فروردین ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر، مناقصه عمومی بتن‌ریزی معابر محلات کمربندی۲، مولوی، آربابا، بروژه کهنه، سپیده، حمزه‌آباد، روحانیون،بنی‌رزان و…با مبلغ برآورد ۴۲.۷۵۶.۶٨۶.۳۳۹ ریال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت نوزده روز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱۹ پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

زمان بازگشایی پاکت‌ها ساعت هشت صبح شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها
آدرس: شهرستان بانه، بلوار شهرداری، شهرداری بانه.
۰٨۷ ۳۴۲ ۳۰۵۵۰
۰٨۷ ۳۴۲ ۲۲۱۷۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه. مرکز تماس:
۰۲۱ ۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام:
٨٨۹۶۹۷۳۷
٨۵۱۹۳۷۶٨

/انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *